Consulting (Mục đích: để lại thông tin liên hệ để tư vấn cho doanh nghiệp, đọc được những case study thực tế tăng độ tin tưởng)

Tinh thần của Capital X:

Đội ngũ mentor Capital X ra đời với mong muốn truyền cảm hứng, chia sẻ kiến thức và cùng đồng hành để IPO doanh nghiệp. Trong cộng đồng của Capital X, tinh thần “Cho Đi” là một trong những điều rất được đề cao.

Với những mentor kinh nghiệm nhiều năm trong các lĩnh vực khác nhau chắc chắn sẽ mang lại nhiều kiến thức, cùng sự tư vấn cần thiết cho doanh nghiệp của bạn trên lộ trình IPO doanh nghiệp.