Tầm nhìn

Trở thành một cộng đồng Unicorn vững mạnh và là tấm khiên vững chắc giúp bảo vệ các doanh nghiệp Việt Nam trước những thách thức và thay đổi không ngừng của thế giới.

Sứ Mệnh

Thúc đẩy sự phát triển, cũng như nâng cao vị thế cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt nhằm rút ngắn thời gian IPO.

  1. Kết nối

Kết nối là một phần DNA của Capital X. Tại đây, chúng tôi mong muốn tạo nên mạng lưới các doanh nghiệp có chung khát vọng muốn tiến đến sự thành công lâu dài, tạo nên một cộng đồng Unicorn vững mạnh.

  1. Chia sẻ

ạm vi trong nhóm hay trong một khu vực mà sẽ lan tỏa khắp cộng đồng.Capital X có một mạng lưới tổ chức hoạt động hiệu quả, nơi mà mỗi doanh nghiệp đều có cơ hội học hỏi, chia sẻ và kết nối. Sự chia sẻ này không chỉ dừng lại ph

  1. Phát triển

Chúng tôi luôn quan tâm và đề cao sự phát triển lâu dài của mỗi một doanh nghiệp trong cộng đồng. Sự thành công của các doanh nghiệp chính là nền tảng vững chắc cho sự phát triển vững mạnh của Capital X.