Tầm nhìn & sứ mệnh

CAPITAL X ra đời với mong muốn truyền cảm hứng, chia sẻ kiến thức và
cùng đồng hành IPO với doanh nghiệp – Đây là một cộng đồng giúp cho
các doanh nghiệp Việt Nam có thể rút ngắn thời gian niêm yết trên sàn
chứng khoán thông qua các tiến trình hợp lý làm cho doanh nghiệp phát
triển cực nhanh , hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư, nâng cao năng
lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.

Ba giá trị cốt lõi của Capital X và được chia sẻ với tất cả thành viên trong group của chúng tôi, những giá trị này như những trụ cột truyền cảm hứng và hiệu suất trên con đường đi đến thành công lâu dài