[TRAINING PROGRAM] FROM IDEA TO IPO | HANOI, NOVEMBER 2020

? Nếu như chúng ta bắt đầu startup thì dưới đây sẽ có tin tốt và tin xấu:? Tin tốt là phần lớn các doanh nghiệp lớn, Tỷ Đô trên thế giới đều bắt đầu start-up trong một thời điểm, khoảng thời gian nào đó và tiếp tục phát triển lên, ví dụ như: Amazon, Alibaba, Facebook, …? Còn tin xấu là tỷ lệ thất bại startup RẤT CAO, 50% sẽ thất bại trước năm thứ 4 (dựa theo bài nghiên cứu được thực hiện bởi đại học Tennessee)➡️ Để tồn tại, startup phải tự khám phá ra được năng lực lõi của chính mình, thu hẹp trọng tâm vào những thứ nằm trong vòng tròn năng lực cá nhân, đừng phân tán nguồn lực quá nhiều vào bên ngoài.Quy tắc điều hành một startup đó là những thứ chúng ta làm hay không phụ thuộc vào khả năng của chúng ta.? Còn một điều rất quan trọng dành cho tất cả các doanh nghiệp đó chính là phải xác định được điểm bắt đầu và điểm hướng đến của doanh nghiệp mình. Từ đó, chúng ta biết được mình cần gì và có những sự lựa chọn sáng suốt.IPO is not an incident. Everything by design.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *