Tư vấn chiến lược lộ trình ipo cho doanh nghiệp

nhận tư vấn

Thực thi chiến lược cùng với doanh nghiệp với đội ngũ các công ty thành viên

Nhận tư vấn
TINH THẦN CỦA CAPITAL X

Đội ngũ Cố vấn Capital X ra đời với mong muốn truyền cảm hứng, chia sẻ kiến thức và cùng đồng hành để trên chặng đường IPO của doanh nghiệp. Trong cộng đồng của Capital X, tinh thần “cho đi” là một trong những điều luôn được đề cao và lan tỏa.

Với những Cố vấn có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau, chúng tôi chắc chắn sẽ mang hệ thống kiến thức vững chắc, cùng sự tư vấn cần thiết cho doanh nghiệp của bạn trên lộ trình IPO.

 

WE CLIENTS

Đối tác thực thi

Chuyên về các hoạt động tư vấn dịch vụ kế toán, kế toán thuế cho các doanh nghiệp theo cơ chế niêm yết đại chúng.

Tư vấn xây dựng chiến lược thương hiệu, bộ nhận diện thương hiệu, launching sản phẩm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tư vấn & sản xuất các ấn phẩm truyền thông phục vụ việc gọi vốn của các công ty niêm yết đại chúng.

Thiết kế & vận hành các hệ thống quản trị ERP, đặc biệt dành riêng cho các công ty niêm yết.

Đơn vị tư vấn chiến lược và lộ trình IPO cho các doanh nghiệp SMEs. Áp dụng các tiến trình hợp lý giúp cho công ty hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư, và gia tăng lợi thế cạnh tranh trên trường quốc tế.