Việt Nam nằm trong top 20 nền kinh tế có tinh thần khởi nghiệp dẫn đầu

? Việt Nam nằm trong top 20 nền kinh tế có tinh thần khởi nghiệp dẫn đầu, nhưng cũng là một trong số 20 quốc gia với khả năng thấp nhất trong việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh. Trong số 3.000 startup của Việt Nam, chỉ có 3% là thực sự thành công còn 80% là không thể tồn tại quá 2 năm.➡ Để tồn tại, startup phải tự khám phá ra được năng lực lõi của chính mình, thu hẹp trọng tâm vào những thứ nằm trong vòng tròn năng lực cá nhân, đừng phân tán nguồn lực quá nhiều vào bên ngoài.✨ Quy tắc điều hành một startup đó là những thứ chúng ta làm hay không phụ thuộc vào khả năng của chúng ta.? Còn một điều rất quan trọng dành cho tất cả các doanh nghiệp đó chính là phải xác định được điểm bắt đầu và điểm hướng đến của doanh nghiệp mình. Từ đó, chúng ta biết được mình cần gì và có những sự lựa chọn sáng suốt.IPO is not an incident. Everything by design.#IPO#CapitalX#FromIdeaToIPO#CapitalMechanism

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *